Annadroid's creations

- appar för android


screenshot

Dbt112

DBT-app för hjälp vid färdighetsträning.

Ladda ner

v 1.2
2012-11-20

Behöver du tillgång till en färdighet snabbt? Med denna appen får du snabbt förslag på en slumpad ståut färdighet att göra. Dessutom finns för varje modul, Medveten närvaro, Känsloreglering, Hantera relationer och Stå ut i kris, färdigheterna representerade samt övningsexempel för dessa. Innehåller över 150 olika förslag på färdighetsövningar. Det finns även möjlighet att skapa sin egen krislista så du alltid har den med dig. En extra modul för validering har lagts till efter önskan från deltagare. Applikationen är framtagen efter önskemål och i sammarbete med deltagare i DBT-behandling. Dbt112 kan aldrig ersätta professionell hjälp men kan fungera som ett hjälpmedel för DBT-träning.

Läs mer

Tekniker: Java (Android), MySQL, IntelliJ (Android), Gimp, Användbarhetstestning.