Dbt112


Ladda ner

Senaste versionen: 1.2

Uppdaterades: 2012-11-20annadroid.se

icon

Dbt112

Behöver du tillgång till en färdighet snabbt? Med denna appen får du snabbt förslag på en slumpad ståut färdighet att göra. Dessutom finns för varje modul, Medveten närvaro, Känsloreglering, Hantera relationer och Stå ut i kris, färdigheterna representerade samt övningsexempel för dessa. Innehåller över 150 olika förslag på färdighetsövningar. Det finns även möjlighet att skapa sin egen krislista så du alltid har den med dig. En extra modul för validering har lagts till efter önskan från deltagare. Applikationen är framtagen efter önskemål och i sammarbete med deltagare i DBT-behandling. Dbt112 kan aldrig ersätta professionell hjälp men kan fungera som ett hjälpmedel för DBT-träning.

Ladda ner

Tekniker:

Java (Android), MySQL, IntelliJ (Android), Gimp, Användbarhetstestning.

Screen shots:

screenshot screenshot
screenshot screenshot
screenshot screenshot

Behörigheter:

Lagring
ändra/ta bort innehåll på SD-kort

Versionshistorik:

V 1.2 (2012-11-20)
Ladda ner
Bytt ikonen.

V 1.1 (2012-11-12)
Lagt till en lista med grundläggande känslor i känsloregleringsmodulen.
Lagt till en rubrik för vilken färdighet den slumpade färdighetsövningen är hämtad från.
Lagt till stärkande tankar i relationsmodulen.

v 1.0 (2012-11-10)
Första releasen av applikationen. Innehåller över 150 olika förslag på färdighetsövningar. Det går även att skapa en egen krislista.


Ladda ner

Senaste versionen: 1.2

Uppdaterades: 2012-11-20annadroid.se